adopcja psa, oddam psa, pies szuka domu, psy do adopcji
Region: Rasa: Rozmiar:
DODAJ OGŁOSZENIE »
adopcja psa. Dodaj ogłoszenie - oddam psa - psy do adopcji!

Regulamin

§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu adopcjapsa.pl, którego funkcją jest prezentacja ogłoszeń o psach przeznaczonych do adopcji.

§ 2
1. Użytkownikami adopcjapsa.pl mogą być osoby fizyczne i prawne, zarówno polskie jak i zagraniczne.
2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.
3. Każdy użytkownik korzysta z adopcjapsa.pl na własną odpowiedzialność.
4. adopcjapsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez użytkownika wskutek przechowywania plików w serwisie, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez narzekalnia.pl lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie. W szczególności, adopcjapsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez użytkowników ogłoszeń i ich zgodność ze stanem faktycznym.

§ 3
Przez korzystanie z serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez adopcjapsa.pl w zakresie niezbędnym do funkcjonowania serwisu. Na uzasadniony wniosek osoby, której dobra osobiste zostały naruszone wpisem w serwisie Administrator MOŻE udostępnić dane nie będące danymi osobowymi, które umożliwiałyby udowodnienie faktu naruszenia.

§ 4
2. Przez korzystanie z serwisu użytkownik zobowiązuje się do:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu,
2) przestrzegania zasad prawa polskiego,
3) poszanowania praw innych użytkowników internetu i adopcjapsa.pl

§ 5
1. adopcjapsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw użytkowników przez osoby trzecie.
2. adopcjapsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

§ 6
1. Operator serwisu może odmówić publikacji treści, bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn treści, które:
   1)są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, zawierają pornografię, nawołują do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,
  2) naruszają prawa osób trzecich,
  3) powstały z naruszeniem prawa,
  4) mają znikomą lub żadną wartość merytoryczną, lub są niezgodne z profilem serwisu
2. Operator nie jest zobowiązany do poinformowania użytkownika o odmowie publikacji plików, zawieszenia bądź usunięcia z serwera konta Uczesnika.
3. Od decyzji o odmowie publikacji treści bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia konta użytkownika odwołanie nie przysługuje.

§ 7
1. adopcjapsa.pl zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie adopcjapsa.pl powiadomi Uczestników.
2. Odmowa wyrażenia zgody na korzystanie z serwisu na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta.

§ 8
Przez korzystanie z adopcjapsa.pl użytkownik akceptuje warunki określone regulaminem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: info@adopcjapsa.pl

 

 
© 2012 svarte.pl